1.
Trần TVA, Đinh QT, Nguyễn AT, Đinh TH, Vũ TH. Một số khó khăn của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định khi tham gia học tập theo hệ thống tín chỉ năm học 2016 - 2017. JNS [Internet]. 14 Tháng Chín 2018 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];1(3):70-6. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/146