1.
Mai A Đào, Đinh TPH, Trần TN. Một số yếu tố liên quan đến thực hành cho con bú sớm sau sinh của bà mẹ có con dưới 6 tháng tuổi tại 4 xã thuộc Thành phố Nam Định năm 2018. JNS [Internet]. 22 Tháng Bảy 2019 [cited 12 Tháng Tám 2022];2(3(1):112-8. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/208