1.
Tăng TH, Tăng TH, Đỗ MS. Một số yếu tố liên quan đến stress nghề nghiệp ở Điều dưỡng viên tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019. JNS [Internet]. 5 Tháng Mười-Một 2020 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];3(5):46-55. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/273