1.
Nguyễn TBT, Trần THO, Bùi TD. Nhận thức của Điều dưỡng về thực hành dựa vào bằng chứng. JNS [Internet]. 5 Tháng Mười-Một 2020 [cited 28 Tháng Chín 2022];3(5):148-57. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/286