1.
Trần TVA, Đinh TH. Đánh giá công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định giai đoạn 2018-2020. JNS [Internet]. 28 Tháng Sáu 2021 [cited 28 Tháng Chín 2022];4(2):40-8. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/324