1.
Phạm TT, Trần TVA. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm ruột thừa có biến chứng và kết quả điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. JNS [Internet]. 28 Tháng Sáu 2021 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];4(2):94-101. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/330