1.
Đinh TPH, Trần TTH, Bàng TH, Phạm VN, Phạm HX, Phạm Đức P. Kiến thức và thực hành sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người nông dân tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam năm 2015. JNS [Internet]. 26 Tháng Chín 2020 [cited 30 Tháng Chín 2023];3(2):23-31. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/356