1.
Trần TH, Vũ VT. Thay đổi kiến thức chăm sóc trẻ viêm phổi của bà mẹ có con dưới 2 tuổi sau giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình. JNS [Internet]. 7 Tháng Giêng 2022 [cited 21 Tháng Năm 2022];4(4):77-86. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/385