1.
Dương TNM, Khang TD. Thực trạng chăm sóc, theo dõi ống thông động mạch của điều dưỡng tại khoa hồi sức tích cực 2 - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021. JNS [Internet]. 26 Tháng Bảy 2022 [cited 28 Tháng Chín 2022];5(03):72-9. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/402