1.
Hồ TLV, Võ THC, Nguyễn TKN, Hoàng TLA, Trần TH, Trần TKT. Ý định và thái độ đối với việc tiêm phòng vaccine covid-19 của Học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Hiền quận Hải Châu- Đà Nẵng và học sinh Trường trung học phổ thông Yaly huyện Chư Păh-Gia Lai. JNS [Internet]. 16 Tháng Năm 2022 [cited 12 Tháng Tám 2022];5(02):49-60. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/414