1.
Trần NY, Trịnh TT, Trịnh TH, Vũ TMH, Nguyễn Đức T. Thay đổi tuân thủ quy trình đặt thông tiểu ngắt quãng sạch trong điều trị bàng quang thần kinh ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương sau tập huấn . JNS [Internet]. 24 Tháng Sáu 2022 [cited 26 Tháng Mười-Một 2022];5(03):62-71. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/443