1.
Trần THO, Nguyễn TBT. Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. JNS [Internet]. 16 Tháng Năm 2022 [cited 12 Tháng Tám 2022];5(02):96-103. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/466