1.
Phạm TS, Lê TAT. Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. JNS [Internet]. 17 Tháng Ba 2023 [cited 14 Tháng Tư 2024];6(02):23-32. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/543