1.
Vũ VT, Thân TB. Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022. JNS [Internet]. 2 Tháng Ba 2023 [cited 28 Tháng Ba 2023];6(02):6-15. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/585