1.
Trần TH, Nguyễn TH, Vũ TTM, Nguyễn TTN, Trần NQ, Lã AT, Nguyễn TT. Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. JNS [Internet]. 29 Tháng Tám 2023 [cited 30 Tháng Chín 2023];6(05):6-15. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/668