1.
Nguyễn TTL, Đỗ MS, Nguyễn TN. Thực trạng căng thẳng nghề nghiệp của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Bưu Điện năm 2023. JNS [Internet]. 30 Tháng Mười 2023 [cited 10 Tháng Chạp 2023];6(06):6-14. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/691