1.
Nguyễn TN, Trần KL, Phạm HT, Hà HH, Nguyễn THL. Kiến thức và thái độ về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em dưới 6 tuổi của cán bộ y tế tuyến xã tại Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh năm 2022 - 2023. JNS [Internet]. 1 Tháng Mười-Một 2023 [cited 10 Tháng Chạp 2023];6(06):15-24. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/699