1.
Nguyễn VD, Nguyễn TH, Đào PM, Lê TT, Bùi TH, Lê TTH, Nguyễn VG. Khảo sát kiến thức và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. JNS [Internet]. 31 Tháng Tám 2023 [cited 30 Tháng Chín 2023];6(05):16-24. Available at: https://jns.vn/index.php/journal/article/view/703