https://jns.vn/index.php/journal/issue/feed Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 2023-09-27T03:17:07+00:00 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng jns@ndun.edu.vn Open Journal Systems <p><strong> Giấy phép xuất bản: 439/GP-BTTTT ngày 13/7/2021</strong><strong><br /> DOI: 10.54436/jns - ISSN: 2615-9589 - e_ISSN: 2734-9632<br /></strong><br />Thông tin về các hoạt động đào tạo, khoa học &amp; công nghệ thuộc lĩnh vực điều dưỡng; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về điều dưỡng</p> https://jns.vn/index.php/journal/article/view/668 Thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023 2023-08-21T09:49:13+00:00 Thị Hồng Trần tranhongbvhv@gmail.com Thị Huyền Nguyễn no@email.com Thị Tuyết Mai Vũ no@email.com Thị Thanh Nhàn Nguyễn nhangiahscc@gmail.com Ngọc Quỳnh Trần no@email.com Anh Tùng Lã no@email.com Thanh Tùng Nguyễn thanhtung2295@gmail.com <p><strong>Mục tiêu:</strong> Mô tả thực trạng kiến thức và thực hành xử trí trẻ sốt của các bà mẹ có con điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.</p> <p><strong>Đối tượng và phương pháp nghiên cứu</strong>: Thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang được thực hiện trên 170 bà mẹ có con dưới 5 tuổi đang điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023.</p> <p><strong>Kết quả:</strong> Về kiến thức có 54,4% (n=92) bà mẹ hiểu đúng về dấu hiệu sốt. Hiểu đúng về hậu quả sốt có thể gây co giật và mất nước điện giải lần lượt là 74,6% và 62,7%. Về thực hành thì có 76,9% dùng đúng nhiệt kế thủy ngân; dùng đúng liều hạ sốt chiếm 55,8%. Tuy nhiên, có 32,4% số bà mẹ chưa biết cách xử trí đúng khi trẻ bị sốt và 23.1% chưa biết khoảng cách giữa 02 lần dùng thuốc hạ sốt.</p> <p><strong>Kết luận</strong>: Tỉ lệ trẻ có tiền sử sốt lần 2 và co giật chiếm khá cao nhưng bà mẹ có kiến thức và thực hành đúng về xử trí sốt còn hạn chế. Cán bộ y tế, đặc biệt là điều dưỡng trực tiếp chăm sóc cần có kế hoạch tư vấn và truyền thông cho các bà mẹ về vấn đề này. </p> 2023-08-29T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://jns.vn/index.php/journal/article/view/703 Khảo sát kiến thức và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023 2023-08-24T12:38:06+00:00 Văn Dương Nguyễn tamxiarangsau@gmail.com Thu Hằng Nguyễn no@email.com Phương Mai Đào no@email.com Thị Thu Lê no@email.com Thị Hiền Bùi no@email.com Thị Thu Hà Lê no@email.com Văn Giang Nguyễn no@email.com <p><strong>Mục tiêu:</strong> Khảo sát kiến thức và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023.</p> <p><strong>Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:</strong> mô tả cắt ngang được thực hiện trên 150 bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa Hùng Vương từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2023, sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.</p> <p><strong>Kết quả</strong>: Tuổi trung bình là 55 tuổi, trong đó nhóm tuổi trên 60 chiếm 32,6%. Các bệnh lý kèm theo chủ yếu là đái tháo đường và suy tim lần lượt là 41,30% và 25,3%. Chỉ số BMI trên 23 là 49,3% và số bệnh nhân có sổ theo dõi huyết áp là 62,0%. Về kiến thức: trên 56% bệnh nhân hiểu đúng về định nghĩa, trên 50% bệnh nhân hiểu về nguyên nhân gây tăng huyết áp và có 74% bệnh nhân biết về hậu quả của tăng huyết áp. Về thực hành tự kiểm soát tăng huyết áp: bệnh nhân biết đo huyết áp đúng (73,3%), dùng thuốc đúng (66,7%), tự kiểm tra thông tin hàm lượng muối và chất béo (43%) và có 40% bệnh nhân chưa có thói quen tập thể lực. Tổng điểm thực thành đạt 21,3%, tổng điểm kiến thức là 51,3%.</p> <p><strong>Kết luận:</strong> Kiến thức thực hành tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân còn thấp. Để cải thiện được tình trạng trên cần tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn bệnh nhân biết cách kiểm soát huyết áp tại nhà.</p> 2023-08-31T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://jns.vn/index.php/journal/article/view/710 Thực trạng tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 2023-09-08T03:47:04+00:00 Thị Thanh Thủy Ngô ngothuybvbs@gmail.com Tuấn Anh Trương no@email.com <p><strong>Mục tiêu:</strong> Mô tả thực trạng tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2023.</p> <p><strong>Đối tượng và phương pháp nghiên cứu</strong>: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 105 người bệnh đái tháo đường típ 2 đang điều trị tại phòng khám ngoại trú, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023.</p> <p><strong>Kết quả</strong>: Điểm trung bình tự chăm sóc của người bệnh theo bộ câu hỏi SDSCA là 4,29 ± 0,38 điểm, trong đó điểm cao nhất là 5,07, điểm thấp nhất là 3,09. Trong số những hoạt động tự chăm sóc, hoạt động tuân thủ dùng thuốc được người bệnh thực hiện tốt nhất với tỷ lệ thực hiện là 100% (điểm trung bình là 7,0 ± 0,00). Tiếp đến là hoạt động chăm sóc bàn chân, có 63,8% đối tượng thực hiện thường xuyên (điểm trung bình là 5,44 ± 0,8). Hoạt động kiểm tra đường máu tại nhà chưa được người bệnh chú trọng, chỉ có 2 người bệnh thực hiện kiểm tra đường máu thường xuyên tại nhà (điểm trung bình 0,61 ± 0,92). Tỷ lệ thực hành tự chăm sóc chưa tốt cao (98,1%).</p> <p><strong>Kết luận</strong>: Thực trạng thực hành tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường típ 2 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa còn thấp. Cần tư vấn, giáo dục sức khỏe góp phần nâng cao kiến thức, thực hành tự chăm sóc cho người bệnh đái tháo đường típ 2.</p> 2023-09-27T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng