Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://jns.vn/index.php/journal <p><strong>Giấy phép xuất bản: 439/GP-BTTTT ngày 13/7/2021</strong><strong><br />DOI: 10.54436/jns - ISSN: 2615-9589 - e_ISSN: 2734-9632<br /></strong><br />Thông tin về các hoạt động đào tạo, khoa học &amp; công nghệ thuộc lĩnh vực điều dưỡng; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về điều dưỡng.</p> Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định vi-VN Tạp chí Khoa học Điều dưỡng 2615-9589 Thực trạng stress của điều dưỡng viên tại trung tâm y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022 https://jns.vn/index.php/journal/article/view/585 <p><strong>Mục tiêu</strong>: Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: Mô tả thực trạng stress ở điều dưỡng viên – Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến stress ở điều dưỡng viên tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn năm 2022.</p> <p><strong>Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:</strong> Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện với 86 điều dưỡng viên đang làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2022. Bộ công cụ được xây dựng dựa trên bộ câu hỏi về căng thẳng nghề nghiệp “Nursing Stress Scale” của Susan Elizabeth French (2000) phiên bản tiếng Việt.</p> <p><strong>Kết quả:</strong> Tỷ lệ stress chung của điều dưỡng viên là 54,6% trong đó 36,0% stress nhẹ; 17,4% stress vừa; 1,2% stress nặng. Có sự liên quan giữa yếu tố tuổi nghề, yếu tố con nhỏ dưới 5 tuổi và tình trạng stress của điều dưỡng viên (p &lt; 0,05). Có sự liên quan giữa việc tham gia trực đêm tại cơ sở y tế; môi trường làm việc có nguy cơ lây nhiễm và tình trạng stress của điều dưỡng viên (p &lt; 0,05).</p> <p><strong>Kết luận</strong>: Tỷ lệ stress của điều dưỡng viên chủ yếu là stress mức độ nhẹ và vừa. Để giảm nguy cơ stress cho điều dưỡng viên cần sắp xếp việc làm phù hợp với hoàn cảnh gia đình, hạn chế việc luân chuyển giữa các khoa bởi mỗi khoa có đặc thù chăm sóc riêng. </p> Văn Thành Vũ Thị Bình Thân Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-03-02 2023-03-02 6 02 6 15 10.54436/jns.2023.02.585 Khảo sát sự hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội https://jns.vn/index.php/journal/article/view/605 <p><strong>Mục tiêu</strong>: Mô tả sự hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của học viên học tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.</p> <p><strong>Đối tượng và phương pháp</strong>: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 232 học viên đang theo học khóa học đào tạo theo nhu cầu về sản phụ khoa tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ tháng 09 năm 2021 đến tháng 03 năm 2022.</p> <p><strong>Kết quả:</strong> Tỷ lệ hài lòng của học viên đào tạo theo nhu cầu tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là 55,6%. Kết quả của nghiên cứu cũng chỉ ra mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, tài liệu học tập và tổng kết khoá học với sự hài lòng chung của khoá học (p &lt; 0,01) .</p> <p><strong>Kết luận:</strong> Tỷ lệ hài lòng của học viên ở mức trung bình. Để nâng cao sự hài lòng của học viên thì Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cần phải quan tâm đến các giải pháp từ việc thiết kế chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của người học, đến việc nâng cao chất lượng, phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động giảng dạy và thực hành của học viên.</p> Thanh Hòa Đặng Thị Lan Anh Trịnh Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-03-03 2023-03-03 6 02 16 22 10.54436/jns.2023.02.605 Kiến thức, thái độ và thực hành của điều dưỡng về phòng ngừa lây nhiễm Sars-cov-2 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn https://jns.vn/index.php/journal/article/view/543 <p><strong>Mục tiêu:</strong> Xác định tỉ lệ Điều dưỡng có kiến thức, thái độ và thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn năm 2021.</p> <p><strong>Phương pháp</strong>: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Khảo sát trên 229 Điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn năm 2021- 2022.</p> <p><strong>Kết quả:</strong> Tỉ lệ nữ cao gấp 4,87 lần so với nam (82,97%). Điều dưỡng ở nhóm tuổi từ 30 -49 tuổi chiếm đa số (82,97%). Phần lớn Điều dưỡng có trình độ đại học (85,59%), tập huấn về phòng và kiểm soát lây nhiễm SAR-CoV-2 (90,83%). Tỉ lệ Điều dưỡng có kiến thức đúng, thái độ tích cực, thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 lần lượt là 73,36%; 87,34 và 95,20%. Không tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức chung đúng và thực hành đúng về phòng ngừa lây nhiễm SARS-CoV-2 (p&gt;0,05). Thái độ tích cực dẫn đến thực hành đúng bằng 0,31 lần (KTC 95%, 0,13 – 0,74) so với nhóm Điều dưỡng có thái độ tiêu cực (p&lt;0,05).</p> <p><strong>Kết luận:</strong> Cần đào tạo lại và đào tạo liên tục cho Điều dưỡng vì họ là đối tượng ưu tiên bảo vệ để hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ phơi nhiễm nghề nghiệp.</p> Thu Sương Phạm Thị Anh Thư Lê Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-03-17 2023-03-17 6 02 23 32 10.54436/jns.2023.02.543 Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ sử dụng sắt và acid folic của thai phụ tại Khoa sản Bệnh viện E năm 2022 https://jns.vn/index.php/journal/article/view/602 <p><strong>Mục tiêu:</strong> Nhận xét một số yếu tố liên quan đến tuân thủ sử dụng viên sắt và acid folic của thai phụ đến khám và quản lý thai kỳ tại khoa Sản Bệnh viện E năm 2022.</p> <p><strong>Đối tượng và phương pháp</strong>: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 340 thai phụ đến khám và quản lý thai nghén tại khoa Sản Bệnh viện E bằng bộ câu hỏi đánh giá mức độ tuân thủ sử dụng thuốc Brief Medication Questionnaire trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022.</p> <p><strong>Kết quả</strong>: Nghiên cứu xác định được mối liên quan giữa tác dụng phụ của sắt và acid folic với tuân thủ sử dụng sắt và acid folic của phụ nữ có thai với p &lt; 0,05. Phụ nữ thiếu máu lần mang thai hiện tại có tỷ lệ tuân thủ sử dụng thuốc cao hơn so với phụ nữ không thiếu máu thai kỳ p &lt; 0,05. Tìm thấy mối liên quan giữa việc được tư vấn sử dụng viên sắt và acid folic của nhân viên y tế với việc tuân thủ sử dụng sắt và acid folic của phụ nữ mang thai với p &lt; 0,05. Hiểu biết của phụ nữ có thai về tác dụng của sắt và acid folic, tần suất khám thai cũng tác động đáng kể đến tỷ lệ tuân thủ sử dụng sắt và acid folic.</p> <p><strong>Kết luận</strong>: Thiếu sắt và axid folic là một vấn đề sức khỏe cộng đồng phổ biến ở phụ nữ mang thai, vì vậy nhân viên y tế cần khuyến cáo tư vấn về sử dụng sắt và acid folic để phòng ngừa thiếu máu cũng như thúc đẩy lợi ích của việc thăm khám thai sớm để cải thiện tuân thủ sắt và acid folic. </p> Thị Thuỳ Linh Lộ Thanh Tùng Lê Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-03-23 2023-03-23 6 02 33 40 10.54436/jns.2023.02.602 Sự hài lòng của sản phụ sau sử dụng gói dịch vụ giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương https://jns.vn/index.php/journal/article/view/563 <p><strong>Mục tiêu:</strong> Mô tả mức độ hài lòng của sản phụ sau sử dụng gói dịch vụ giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng.</p> <p><strong>Đối tượng và phương pháp:</strong> Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 200 sản phụ sử dụng gói dịch vụ giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng của bệnh viện Phụ sản Trung ương. Phiếu khảo sát được xây dựng dựa trên tham khảo mẫu khảo sát của Bộ Y tế về sự hài lòng của sản phụ, đã được thử nghiệm và chỉnh sửa, bổ sung phù hợp với hoàn cảnh nghiên cứu.</p> <p><strong>Kết quả:</strong> 100% sản phụ hài lòng về công khai niêm yết giá thành gói dịch vụ giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng của bệnh viện. 90,5% hài lòng không gian phòng sinh rộng rãi, 99% hài lòng dụng cụ, trang thiết bị trong phòng sinh mới và được vô khuẩn. Sản phụ hài lòng về trang phục của bác sĩ/điều dưỡng đúng quy định chiếm tỷ lệ là 86%. Tỷ lệ hài lòng về khám sàng lọc trước khi sử dụng gói dịch vụ là 45,5%; sản phụ hài lòng về bác sĩ gây mê giải thích về lợi ích và tác hại của gây tê ngoài màng cứng chiếm tỷ lệ rất thấp 8,5%.</p> <p><strong>Kết luận:</strong> Tỷ lệ các sản phụ hài lòng với dịch vụ mới chỉ 78,5% do vậy bệnh viện tiếp tục phải cải tiến chất lượng để nâng cao sự hài lòng của sản phụ.</p> Thị Hoa Vũ Thị Thu Hương Phạm Bá Tâm Nguyễn Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2023-03-23 2023-03-23 6 02 41 50 10.54436/jns.2023.02.563