Tài liệu tham khảo


TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO

Tài liệu tham khảo

Một số trang web hữu ích đối với các nhà khoa học:

Cơ sở dữ liệu PubMed:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

https://www.who.int/hinari/en/ 

Phần mềm trích dẫn tài liệu tham khảo Endnote:  http://endnote.com/

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định: http://thuvienso.ndun.edu.vn/

Một số tài liệu tham khảo hữu ích:

Tài liệu “Ebook-Tu-nghien-cuu-den-cong-bo-ky-nang-mem-cho-nha-khoa-hoc ” – Nguyễn Văn Tuấn

Tài liệu “Di-vao-Nghien-cuu-khoa-hoc-Nguyen-Van-Tuan ” – Nguyễn Văn Tuấn

Số mới ra

Gửi bài mới