Đạo đức công bố

1. Khi nộp bài cho Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, các tác giả cam kết rằng bản thảo gửi đăng phải là công trình khoa học nguyên tác do chính họ thực hiện.

2. Các tác giả bài báo có trách nhiệm tuân thủ đạo đức nghiên cứu và công bố công trình khoa học. Cụ thể là:

- Chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của bài báo, sự chính xác và tính liêm chính học thuật của nội dung bài báo.

- Tất cả các trích dẫn trong bài viết đã được dẫn nguồn đầy đủ và đúng quy định.

- Các dữ liệu, kết quả phân tích là trung thực và không bị ngụy tạo và/hoặc chỉnh sửa.

3. Để đảm bảo tính liêm chính trong nghiên cứu và xuất bản trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng các chuyên gia phản biện của Tạp chí cũng được yêu cầu đánh giá và cung cấp ý kiến tư vấn cho thành viên Hội đồng biên tập và Tổng biên tập về tính liêm chính học thuật của các bài báo gửi đăng.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Microsoft Edge, Brave,...