Trách nhiệm pháp lý

Đại học Điều dưỡng Nam Định và Ban biên tập Tạp chí không chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào dù trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được các nội dung đăng tải trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng (phiên bản in và phiên bản trực tuyến) bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến các sai sót, vi phạm bản quyền, hay những vi phạm tương tự khác của các tác giả bài báo đăng trên Tạp chí.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Microsoft Edge, Brave,...