Giới thiệu chung

Khoa học và công nghệ cùng với Giáo dục và đào tạo đóng một vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Đối với Trường đại học Điều dưỡng Nam Định công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) được xem là một trong những yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực y tế có chất lượng cao để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của vấn đề, đồng thời nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về lĩnh vực điều dưỡng cũng như tạo ra thêm một diễn đàn khoa học chuyên ngành có uy tín, tăng cường sự trao đổi học thuật giữa các bên liên quan, đề án thành lập Tạp chí Khoa học Điều dưỡng (tên tiếng Anh: Journal of Nursing Science) đã được xây dựng. Được sự đồng thuật và nhất trí của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, và Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng đã được chính thức cấp phép xuất bản theo giấy phép số 17/GP-BTTTT ngày 12/01/2018 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng là tạp chí chính thức, duy nhất và là cơ quan ngôn luận của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tạp chí có tôn chỉ, mục đích: (1) Thông tin về các hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực điều dưỡng và lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định; (2) Công bố, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng. Mục tiêu của Tạp chí là: (1) Công bố các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng của cán bộ, giảng viên, người học của Nhà trường và các nhà khoa học trong và ngoài nước; (2) Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên, người học của Nhà trường; (3) Tạo ra môi trường trao đổi học thuật và cầu nối giữa lý thuật với thực tiễn, giữa các nhà giáo, các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách ở cả trong và ngoài nước.

Để đáp ứng được mục tiêu và chiến lược phát triển của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đó là trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín trong khu vực về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Điều dưỡng, Hộ sinh và các nhóm ngành khoa học sức khỏe khác, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng đã đặt ra mục tiêu từng bước đạt được các chuẩn mực khoa học quốc tế về quy trình bình duyệt và đảm bảo chất lượng của các công trình công bố trên tạp chí. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng đã thực hiện quy trình bình duyệt bản thảo các bài báo khoa học theo hướng dẫn của Hội đồng Quốc tế các tổng biên tập Tạp chí Y học (International Committee of Medical Journal Editors). Ngoài ra Hội đồng biên tập của tạp chí bao gồm những nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực y học nói chung và điều dưỡng nói riêng, luôn sẵn sàng cung cấp các tư vấn khoa học xác đáng để nâng cao chất lượng các bản thảo bài báo khoa học.

Với sự nỗ lực của Ban Biên tập, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan hữu quan cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các nhà khoa học, các thầy giáo, cô giáo, học viên, sinh viên và các bạn đọc quan tâm, chúng tôi hy vọng rằng Tạp chí Khoa học Điều dưỡng sẽ ngày càng phát triển và có những đóng góp quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh và khẳng định vai trò của ngành điều dưỡng trong hệ thống ngành y tế cũng như trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời góp phần xây dựng vị thế của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định trong “Bản đồ khoa học” của Ngành.

Trân trọng cảm ơn!

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...