257 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, Nam Định

Hướng dẫn tác giả

QUI ĐỊNH

VỀ BÀI GỬI ĐĂNG TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG

Nội dung bài viết: Các bài viết phải có nội dung khoa học, cung cấp những kiến thức và thực tiễn phục vụ cho sự phát triển của ngành và nghề nghiệp điều dưỡng.

Bài đăng gửi về: Ban biên tập Tạp chí Khoa học điều dưỡng

Địa chỉ: Tầng 3 Nhà hiệu bộ - Trường đại học Điều dưỡng Nam Định - 257 Hàn Thuyên,Tp. Nam Định, Nam Định, Việt Nam. Điện thoại: (0228) 649666

Email: jns@ndun.edu.vn

Tác giả gửi 01 bản thảo dạng file.doc/docx về Ban biên tập theo địa chỉ Email ở trên.

Yêu cầu:

I.     Định dạng: khổ giấy A4, bảng mã Unicode,font chữ Arial, cỡ chữ 11,cách dòng 1 (single),các lề trên-dưới và trái-phải đều 2cm,các mục chính đánh số thứ tự 1, 2, 3, 3.1, 3.2, nhưng không quá 3 con số, nội dung cô đọng với dung lượng một bài không quá 6 trang.

II.     Trình tự bài viết:

a)     BÀI NGHIÊN CỨU GỐC

Tên bài: Chữ in hoa tiếng Việt, tối đa không quá 30 từ tiếng Việt, với bài nghiên cứu phải có đầy đủ nội dung nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, địa điểm và thời gian nghiên cứu.

Tên tác giả hoặc nhóm tác giả: ghi đầy đủ họ và tên, nơi công tác, địa chỉ, số điện thoại, email phía dưới tên bài, góc phải.

Tóm tắt: (bắt buộc) gồm 2 phần:

-    Tóm tắt (tiếng Việt): không quá 300 từ tiếng Việt với đủ các từ mục Mục tiêu, Đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả, Kết luận, Từ khóa.

-    Tóm tắt (tiếng Anh): là phần dịch ra tiếng Anh của tóm tắt tiếng Việt, bao gồm cả tên bài bằng tiếng Anh, các từ mục Objective(s), Method, Result, Conclusion, Key word. Đảm bảo phù hợp về cấu trúc câu, đúng ngữ pháp, danh pháp và thuật ngữ chuyên môn.

1.    Đặt vấn đề: giới thiệu ngắn gọn công trình nghiên cứu, mục đíchcủa nghiên cứu mà bài báo đề cập và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu.

2.    Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chỉ rõ đối tượng, thời gian, địa điểm tiến hành nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, phương pháp đo lường và đánh giá đã sử dụng.

3.     Kết quả: Trình bày những kết quả chính của nghiên cứu, các bảng và hình phải rõ ràng, có đánh số thứ tự.

4.     Bàn luận: từ các kết quả chính, rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

5.     Kết luận: khái quát các kết quả chính của nghiên cứu và trả lời cho mục tiêu nghiên cứu.

Tài liệu tham khảo: theo hệ thống trích dẫn Vancouver, theo thứ tự tiếng Việt trước tiếng Anh sau và vần ABC theo tên tác giả.

b)     BÀI TỔNG QUAN

Bài báo tổng quan tập trung thể hiện các chủ đề quan trọng; và cung cấp một cách hệ thống từ các nghiên cứu truớc về một chủ đề nhất định thuộc lĩnh vực điều dưỡng, từ đó đưa ra những nhận định về ưu, nhược điểm, xu hướng và triển vọng nghiên cứu của chủ đề đó trong thời gian tới để phục vụ cho sự phát triển của ngành và nghề nghiệp điều dưỡng. Tác giả nên mô tả chi tiết quy trình tìm kiếm tài liệu tham khảo, số luợng tài liệu, cách thức loại-chọn tài liệu tham khảo sử dụng.

IV. Tiêu chí chọn đăng bài:

-     Ưu tiên đăng tải những bài báo có nội dung tốt, đã được báo cáo tại các Hội nghị, Hội thảo khoa học cả trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực điều dưỡng.

III.     Lưu ý:

-     Tác giả gửi kèm theo bản thảo bài báo một bản cam kết đăng bài

-     Bài không được đăng không trả lại bản thảo.

-     Các bài gửi không hợp lệ không được xem xét đưa vào quy trình bình duyệt của Tạp chí.

BAN BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...