Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp Tạp chí BMJ tại Việt Nam khai thác và sử dụng hiệu quả các tính năng, các nguồn dữ liệu của tạp chí


Ngày 22/5/2019, tại Hội trường lớn, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã phối hợp với Tạp chí BMJ tại Việt Nam khai thác và sử dụng hiệu quả các tính năng, các nguồn dữ liệu của tạp chí. Thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường Đại học Điều dưỡng Nam Định và được sự đồng ý của đại diện Tạp chí BMJ tại Việt Nam, trường Đại học Điều dưỡng Nam Định có buổi làm việc với đại diện Tạp chí BMJ tại Việt Nam, với các nội dung:

          - Giới thiệu về BMJ và sáng kiến đào tạo hỗ trợ quyết định lâm sàng tại Việt Nam

- Giới thiệu các tính năng cơ bản của BMJ Best Practice & Learning.

          - Cung cấp quyền truy cập BMJ Best Practice & Learning.

Tham gia có thành phần Ban Giám hiệu và toàn thể giảng viên trong nhà trường. Khách mời có TS. Vương Tuấn Anh – Đại diện tạp chí BMJ Việt Nam.

          Trong buổi làm việc TS. Vương Tuấn Anh đại diện Tạp chí BMJ Việt Nam đã giới thiệu về BMJ, tổng quan các tính năng cơ bản của BMJ Best Practice & Learning và sáng kiến đào tạo hỗ trợ quyết định lâm sàng tại Việt Nam. Sau khi TS. Vương Tuấn Anh giới thiệu các vấn đề về BMJ là phần thảo luận về các vấn đề liên quan đến sáng kiến đào tạo hỗ trợ quyết định lâm sàng tại Việt Nam. Các giảng viên tham gia thảo luận đã tích cực đặt các câu hỏi liên quan đến lâm sàng để TS. Vương Tuấn Anh giải đáp. Cuối buổi làm việc TS. Vương Tuấn Anh cung cấp quyền truy cập vào BMJ Best Practice & Learning cho các giảng viên nhà Trường để sử dụng nguồn dữ liệu của Tạp chí.

Một số hình ảnh:

_MG_4529

_MG_4554

_MG_4569

 

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Microsoft Edge, Brave,...