Kết quả chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 94 View: 143

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N. T., & Đỗ, Đào V. (2022). Kết quả chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 34–42. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.381

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả chăm sóc, phục hồi chức năng trên người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến cứu trên 161 người bệnh được chẩn đoán xác định thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đang điều trị nội trú tại Khoa Y học cổ truyền - Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang trong thời gian từ tháng 01/11/2020 đến 30/4/2021. Kết quả: Sau điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng người bệnh cải thiện về mức độ đau thắt lưng, độ giãn cột sống thắt lưng, mức độ chèn ép rễ thần kinh, tầm vận động cột sống thắt lưng, chức năng sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Các hoạt động chăm sóc của điều dưỡng được đánh giá khá tốt; 73,9% người bệnh đánh giá công tác chăm sóc chung của điều dưỡng ở mức tốt; 83,2% người bệnh đạt kết quả điều trị tốt. Yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc người bệnh là chỉ số khối cơ thể (OR=2,393, 95%CI (1,00-6,19)) và số lần nhập viện (OR=2,48, 95%CI (1,01-5,90)). Kết luận: Chăm sóc điều dưỡng và phục hồi chức năng cho người bệnh thoát vị đĩa đệm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang đã cải thiện rõ rệt các triệu chứng của thoát vị đĩa đệm và được đa số người bệnh đánh giá tốt. Cần chú trọng hơn với những người bệnh thừa cân và người bệnh nhập viện lần đầu.
https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.381

Từ khóa

Chăm sóc điều dưỡng, phục hồi chức năng, thoát vị đĩa đệm Nursing care, rehabilitation, disc herniation
PDF Download: 94 View: 143

Tài liệu tham khảo

Olaf Randall Fjeld, Lars Grøvle, Jon Helgeland & et al. (2019), Complications, reoperations, readmissions, and length of hospital stay in 34 639 surgical cases of lumbar disc herniation, The bone & joint journal, 101(4), pp. 470-477.

Trần Ngọc Thụy (2016), Kết quả điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp nội khoa kết hợp với tiêm hydrocortison ngoài màng cứng, Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ nội trú, Trường Đại học Y dược Thái Nguyên.

Joanne L Jordan, Kika Konstantinou và John O’Dowd (2011), Herniated lumbar disc, BMJ clinical evidence, 2011, 2011: 1118, PMCID: PMC3275148.

Phạm Thị Nhuyên (2012), Đánh giá hiệu quả can thiệp vật lý trị liệu cho bệnh nhân đau dây thần kinh tọa tại Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hải Dương, Tạp chí Y học thực hành, 872, tr. 13-16.

Amor B; Rvel M; Dougados M (1985), Traitment des conflits discogradinculaive par infection intradiscale daprotinine, Medicine et armies, 13(8), pp. 751-754.

Hồ Hữu Lương (2012), Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Ninh Thị Minh Thoa (2019), Chăm sóc người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh năm 2019, Luận văn Thạc sỹ Điều dưỡng, Đại học Thăng Long.

Phạm Thị Thu Hiền và Đào Văn Dũng (2021), Kết quả điều trị vật lý trị liệu phục hồi chức năng ở người bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, Tạp chí Y học cộng đồng, 62, tr. 120-125.

Phạm Thị Nhuyên (2012), Hiệu quả can thiệp chăm sóc điều dưỡng và vật lý trị liệu cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng tại trung tâm phục hồi chức năng – Bệnh viện Bạch Mai, Tạp chí Y học thực hành, 869 tr. 124-126.

Dino Samartzis, Jaro Karppinen, K DK Luk & et al . (2014), Body mass index and its association with lumbar disc herniation and sciatica: A large-scale, population-based study, Global Spine Journal, 4(1_suppl), p. s-0034-1376593-s-0034-1376593

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng