Tạp chí Khoa học Điều dưỡng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên xuất bản số tạp chí Khoa học Điều dưỡng dành cho Hội nghị Khoa học Điều dưỡng thường niên lần thứ II của Bệnh viện

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
9 Tháng mười 2021

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên xuất bản số tạp chí Khoa học Điều dưỡng dành cho Hội nghị Khoa học Điều dưỡng thường niên lần thứ II của Bệnh viện

 

Nhằm mục đích cập nhật, chia sẻ thông tin trong thực hành chăm sóc người bệnh góp phần nâng cao chất lượng trong chăm sóc, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên tổ chức Hội nghị khoa học Điều dưỡng thường niên lần thứ II với chủ đề “Cải tiến chất lượng chăm sóc và thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã đề xuất phối hợp với Tạp chí Khoa học Điều dưỡng – Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xuất bản 01 số Tạp chí Khoa học Điều dưỡng để đăng tải các báo cáo khoa học phục vụ Hội nghị. 21 báo cáo khoa học được kiểm duyệt nội dung và thể lệ đăng bài trước khi được đăng tải trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. Với mong muốn đến gần với bạn đọc hơn, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng – Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là món quà ý nghĩa góp phần cho sự thành công trong Hội nghị khoa học Điều dưỡng thường niên lần thứ II của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Số mới ra

Gửi bài mới