Thông báo Về việc thu phí đăng tải bài báo trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
23 Tháng hai 2023

Thông báo Về việc thu phí đăng tải bài báo trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

Kính gửi Quý đồng nghiệp, Quý tác giả, Quý độc giả!

Căn cứ Thông báo số 383/TB-ĐDN ngày 21/02/2023 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng xin gửi tới Quý đồng nghiệp, Quý tác giả, Quý độc giả nội dung thông báo về việc thu phí đăng tải bài báo trên Tạp chí Khoa học Điều dưỡng như sau:

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là tạp chí chuyên ngành Điều dưỡng cấp Quốc gia được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép xuất bản Tạp chí “Khoa học Điều dưỡng” số 17/GP-BTTTT ngày 12/01/2018 và được Cục Thông tin Khoa học và công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế (ISSN) số 2615-9589 theo văn bản số 06/TTKHCN-ISSN ngày 28/02/2018. Năm 2021, Tạp chí tiếp tục được bổ sung cấp Giấy phép hoạt động Tạp chí in và tạp chí điện tử “Khoa học Điều dưỡng” số 439/GP-BTTTT ngày 13/7/2021; mã số chuẩn quốc tế e-ISSN: 2734-9632 theo văn bản số 23/TTKHCN-ISSN ngày 12/8/2021. Sau 6 năm hoạt động Tạp chí đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng, trở thành một trong những ấn phẩm uy tín và nguồn tham khảo cho cán bộ, giảng viên, người học cũng như các điều dưỡng viên và nhân viên y tế đang công tác tại các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu và ứng dụng cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe. Năm 2022, Tạp chí vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm với mức điểm 0-0,25.

Thực hiện chủ trương tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, Tạp chí Khoa học Điều dưỡng thực hiện việc thu phí đăng tải bài báo bắt đầu từ số 2/2023 (bao gồm tất cả các bản thảo đã và đang thực hiện quy trình phản biện, đã hoàn thiện quy trình phản biện nhưng chưa xuất bản online).

Mức thu: 500.000 đồng/bản thảo bài báo.

Chuyển khoản theo Hướng dẫn:

  1. Tác giả bài báo chuyển lệ phí đăng bài theo thông tin sau:

- Số tài khoản: 48610000091111

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Nam.

- Chủ tài khoản: Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

  1. Nội dung chuyển khoản ghi như sau:

“Họ và tên tác giả, Số điện thoại, Lệ phí đăng báo”.

  1. Sau khi chuyển tiền, đề nghị tác giả gửi email bằng chứng chuyển tiền về địa chỉ hòm thư: phongqlkhcn@ndun.edu.vn

Lưu ý: Lệ phí được thu ngay sau khi bản thảo bài báo được chấp thuận thực hiện quy trình phản biện của Tạp chí. Bài báo sau khi thực hiện quy trình phản biện của Tạp chí, nếu không được chấp thuận đăng tải, Tạp chí không hoàn lại số tiền lệ phí đăng bài mà nhóm tác giả/tác giả đã nộp.

Trân trọng thông báo!

 

Số mới ra

Gửi bài mới