Thay đổi kiến thức dự phòng sỏi thận tái phát ở người bệnh phẫu thuật sỏi thận sau giáo dục sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 2 View: 87

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L. T. (2022). Thay đổi kiến thức dự phòng sỏi thận tái phát ở người bệnh phẫu thuật sỏi thận sau giáo dục sức khoẻ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 41–48. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.418

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Thay đổi kiến thức dự phòng sỏi tái phát ở người bệnh sau phẫu thuật sỏi thận tại khoa Ngoại thận –Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp trên 102 người bệnh phẫu thuật sỏi thận tại khoa Ngoại thận –Tiết niệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức về chế độ ăn, uống phòng sỏi thận tái phát trước can thiệp là 2,47 ± 1,38, sau can thiệp là 5,74 ± 1,58. Điểm trung bình kiến thức về chế độ vệ sinh và tập luyện thể dục, về thuốc phòng, lao động và tái khám trước can thiệp là 3,09 ± 1,15, sau can thiệp là 5,44 ± 0,83. Điểm trung bình kiến thức về phòng sỏi tái phát ở người bệnh trước can thiệp là 8,54 ± 3,15 (trên tổng số 20 điểm), sau can thiệp là 16,85 ± 3,32.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức phòng bệnh của người bệnh trước can thiệp còn nhiều hạn chế, Sau giáo dục sức khỏe kiến thức về phòng bệnh tái phát của người bệnh có sự thay đổi rõ rệt.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.418

Từ khóa

Kiến thức, sỏi thận, phòng tái phát. Knowledge, kidney stones, relapse prevention.
PDF Download: 2 View: 87

Tài liệu tham khảo

Ngô Viết Lộc, Hoàng Thị Lan (2007), “Nghiên cứu biến chứng của sỏi hệ tiết niệu ở bệnh nhân được điều trị tại khoa ngoại BV trường ĐHYD Huế”. Y học Thực hành 574(7), tr.42-44.

Hà Hoàng Kiệm (2010), “Sỏi đường tiết niệu”, Thận học lâm sàng, NXB Y học, tr.610-631.

WHO (2010), Guidelines for the screening, care and treatment of persons with kindney stone, 280- 289.

Nguyễn Hoàng Đức, Trần Lê Linh Phương(2007), “Vai trò của điều trị nội khoa đối với sỏi niệu”, Y học thực hành, tr.17 - 19.

Trần Văn Hinh (2013), “Dịch tể học sỏi tiết niệu”, Các phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh sỏi tiết niệu, NXB Y học, Hà Nội, tr.25-34.

Hoàng Viết Thắng, Hoàng Bùi Bảo, Dương Đăng Hỷ (2000), “Tình hình sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Trung ương Huế”, Tập san khoa học, ĐH y Huế, T1, tr 39-40.

Trần Việt Tiến, (2017) “Chăm sóc người bệnh sỏi đường tiết niệu”, Điều dưỡng Ngoại khoa, Trường Đại học Điều dưỡng Nam định, tr.197-206

Nguyễn Văn Xang, Trần Văn Chất (2008), “Chế độ ăn uống trong bệnh thận”, Bệnh thận, NXB Y học, Hà Nội, tr.137-156.

Phạm Văn Lình và CS (2002), “Điều trị sỏi tiết niệu bằng tán sỏi ngoài cơ thể với máy MZ.ESWL.VI tại Đại học Y khoa Huế”, Y học thực hành, tr.78-80

Giang Văn Hào (2013), “Đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về các bệnh không lây nhiễm: Sỏi thận, tăng huyết áp”, Y học thực hành, 8, tr 3-6.

Trần Hữu Tài (2015), “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và biến chứng của bệnh lý sỏi hệ tiết niệu tại Bệnh viện huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định”, Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại Học y Huế.

Vahe bakunts and Varduhi Petrosyan (2011), “Knowledge, Attitude and Practice of kidney stone former in American regarding prevention of kidney stone disease”, College of Health sciences American U niversty of Armenia Yerevan, American, 13-16.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng