Thay đổi kiến thức về phòng tái phát loét ở người bệnh sau phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày - tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 30 View: 39

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. L. T., & Trần, H. H. (2019). Thay đổi kiến thức về phòng tái phát loét ở người bệnh sau phẫu thuật thủng ổ loét dạ dày - tá tràng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 26–31. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/196

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của can thiệp giáo dục để thay đổi kiến thức về phòng loét tái phát loét ở bệnh nhân sau mổthủng dạ dày tá – tá tràng.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp trước sau. 50 người bệnh được lựa chọn và được tư vấn giáo dục sức khỏe. Đánh giá kiến thức được thực hiện trước và ngay sau khi tư vấn sức khỏe.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức ngay sau GDSK (20.16 ± 2.80) cao hơn rất nhiều so với điểm trung bình kiến thức trước GDSK (7.02 ± 6.12) trên tổng số 20 điểm.

Kết luận: Trước giáo dục sức khỏe kiến thức về phòng tái phát của người bệnh còn nhiều hạn chế,sau giáo dục có sự thay đổi rõ rệt.

Từ khóa

knowledge change, recurrence of gastric and duodenal ulcer. Thay đổi kiến thức, phòng loét dạ dày-tá tràng tái phát.
PDF Download: 30 View: 39
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng