Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tải lượng virus viêm gan B ở phụ nữ mang thai có HBsAg (+) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tải lượng virus viêm gan B ở phụ nữ mang thai có HBsAg (+) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 134 View: 222

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. A., Nguyễn, T. H., Nguyễn, H. P., Đàm, B. L., & Hoàng, X. H. (2018). Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tải lượng virus viêm gan B ở phụ nữ mang thai có HBsAg (+) tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 1(4), 71–76. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/124

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Nghiên cứu trên 38 thai phụ mang thai 3 tháng cuối có HBsAg (+), quản lý thai nghén và sinh con tại Khoa Sản, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên từ 4/2017-10/2017 nhận thấy: Tỷ lệ thai phụ có nồng độ Log10 HBV DNA<2 copies/ml là 23,7%, Log10 HBV DNA từ 2-5 copies/ml là 28,6%, Log10 HBV DNA >5 copies/ml là 47,4%, tỷ lệ thai phụ HBeAg(+)/HBsAg(+) là 47,4%. 88, 9% trường hợp HBeAg (+) có log10 HBV DNA >5, 90% trường hợp HBeAg (-) có log10 HBV DNA <5, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). 66,7% trường hợp HBeAg (+) có nồng độ ALT ≥ 2 lần giá trị bình thường, chỉ có 33,3% trường hợp HBeAg (-) có nồng độ ALT ≥ 2 lần giá trị bình thường, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Enzym ALT tăng cao trên 2 lần giá trị bình thường ở nhóm có Log10 HBV DNA >5. Giá trị ALTtrung bình của nhóm có Log10 HBV DNA >5 cao hơn nhóm Log10 HBV DNA <5.

Từ khóa

hepatitis B virus, pregnant women, HBV DNA Virus viêm gan B, phụ nữ mang thai, HBV DNA
PDF Download: 134 View: 222
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2018 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng