Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện nay

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 63 View: 104

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, T. H. (2022). Đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội hiện nay. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 115–123. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.445

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và thực trạng chẩn đoán ung thư thanh quản tại một số bệnh viện ở Hà Nội.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả trên 828 người bệnh được chẩn đoán xác định bằng lâm sàng và giải phẫu bệnh là ung thư thanh quản được điều trị tại Bệnh viện Tai mũi họng trung ương, Bệnh viện K trung ương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ  2014 đến 2019.

Kết quả: Triệu chứng cơ năng thường thấy nhất là khàn tiếng chiếm 96,1% ; người bệnh được phát hiện bệnh dưới 6 tháng kể từ khi có triệu chứng cơ năng đầu tiên là 84,7%; ung thư khởi đầu từ thanh môn chiếm tỷ lệ cao nhất 94,3%; Tổn thương ung thư khu trú ở 1 tầng thanh quản chiếm 53%, chủ yếu ở thanh môn (49,6%); người bệnh được chẩn đoán ở giai đoạn sớm T1, T2 với tỷ lệ 87,2%; Số người bệnh không có di căn hạch vùng chiếm tỷ lệ cao nhất 98,1%.

Kết luận: Triệu chứng lâm sàng chủ yếu trên người bệnh ung thư thanh quản là khàn tiếng. Đa số người bệnh được chẩn đoán bệnh ở giai đoạn sớm và tỷ lệ di căn hạch thấp.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.445

Từ khóa

Ung thư thanh quản, Bệnh viện Tai mũi họng trung ương, Bệnh viện K trung ương, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội laryngeal cancer, ENT hospital, National cancer hospital, Ha Noi Oncology hospital
PDF Download: 63 View: 104

Tài liệu tham khảo

Nguyễn Đình Phúc, Phạm Thị Cư và cs. Ung thư thanh quản và hạ họng. Nhận xét lâm sàng qua 58 bệnh nhân được phẫu thuật từ 1995 - 1998. kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học toàn quốc 1999. Published online 1999.

Nguyễn Vĩnh Toàn. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính của tổn thương ung thư thanh quản đối chiếu với phẫu thuật. Published online 2007.

Bùi Thế Anh. Đối chiếu biểu hiện của Galectin -3 với đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của ung thư thanh quản - hạ họng. Published online 2005.

Hermans R. Staging of laryngeal and hypopharyngeal cancer: value of imaging studies. Eur Radiol. 2006;16(11):2386-2400. doi:10.1007/s00330-006-0301-7

Bùi Viết Linh. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị ung thư thanh quản bằng phẫu thuật và xạ trị.2002

Nguyễn Thị Phương Thúy. Nghiên cứu hình thái lâm sàng và phân tích chỉ định phẫu thuật bảo tồn trong điều trị ung thư thanh quản xuất phát từ tầng thanh môn. Published online 2017.

Markou K, Christoforidou A, Karasmanis I, et al. Laryngeal cancer: epidemiological data from Νorthern Greece and review of the literature. Hippokratia. 2013;17(4):313-318.

Haapaniemi A, Koivunen P, Saarilahti K, et al. Laryngeal cancer in Finland: A 5-year follow-up study of 366 patients. Head Neck. 2016;38(1):36-43. doi: 10.1002/hed.23834. Epub 2015 Jan 27

Misono S, Marmor S, Yueh B, Virnig BA. Treatment and Survival in 10,429 Patients With Localized Laryngeal Cancer: A Population-Based Analysis. Cancer. 2014;120(12):1810-1817. doi: 10.1002/cncr.28608

Adeel M, Faisal M, Rashid A, et al. An Overview of Laryngeal Cancer Treatment at a Tertiary Care Oncological Center in a Developing Country. Cureus. 10(6). DOI: 10.7759/cureus.2730

M.S. Cattaruzza, P. Maisonneuve and P. Boyle. Epidemiology of Laryngeal Cancer. Eur J Cancer B Oral Oncol . September 1996:293-305. doi: 10.1016/0964-1955(96)00002-4

Muscat JE, Wynder EL. Tobacco, alcohol, asbestos, and occupational risk factors for laryngeal cancer. Cancer. 1992;69(9):2244-2251. doi:10.1002/1097-0142(19920501)69:9<2244::aid-cncr2820690906>3.0.co;2-o

Lê Minh Kỳ. Nghiên cứu lâm sàng và phẫu thuật điều trị ung thư thanh quản tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương. Tạp chí y học Việt Nam. 2012;2:53-57.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng