Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng

(Journal of Nursing Science - JNS)

Giấy phép xuất bản: 17/GP-BTTTT | ISSN 2615-9589

Tổng biên tập: TS. Ngô Huy Hoàng

Phó tổng biên tập: TS. Trương Tuấn Anh

Địa chỉ liên hệ:

Phòng 114, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
257 Hàn Thuyên, TP. Nam Định, Nam Định

094 967 9883 | 0228 3649666 | jns.vn | jns@ndun.edu.vn

Giới thiệu

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng là tạp chí chính thức, duy nhất và là cơ quan ngôn luận của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định. Tạp chí có tôn chỉ, mục đích: (1) Thông tin về các hoạt động khoa học thuộc lĩnh vực điều dưỡng và lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định; (2) Công bố, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực điều dưỡng. Mục tiêu của Tạp chí là: (1) Công bố các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực điều dưỡng của cán bộ, giảng viên, người học của Nhà trường và các nhà khoa học trong và ngoài nước; (2) Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của cán bộ, giảng viên, người học của Nhà trường; (3) Tạo ra môi trường trao đổi học thuật và cầu nối giữa lý thuật với thực tiễn, giữa các nhà giáo, các nhà khoa học, nhà quản lý và nhà hoạch định chính sách ở cả trong và ngoài nước.

Tạp chí Khoa học Điều dưỡng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Trình duyệt Internet Explorer 9 trở xuống không được hỗ trợ!
Đề xuất sử dụng Firefox hoặc Chrome để truy cập website.
Hoặc dùng các trình duyệt: Safari, Edge, Cốc cốc,...