Kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus của người bệnh viêm gan B mạn tính tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 95 View: 229

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. T. M., Mai, T. Y., Vũ, T. minh P., Nguyễn, T. K., & Nguyễn, T. T. H. (2020). Kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus của người bệnh viêm gan B mạn tính tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 9–15. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/268

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus của người bệnh viêm gan B mạn tính tại Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2019.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 01/2019 - 06/2019 trên 50 người bệnh được chẩn đoán viêm gan virus B mạn tính đến khám và điều trị tại Phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Các đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi thiết kế sẵn gồm 22 câu, tối đa có 34 ý đúng mỗi ý được 1 điểm, kiến thức ở mức đạt khi trả lời đúng ≥ 50%, tiêu chí ≈ ≥ 17 điểm.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức của người bệnh tham gia nghiên cứu là 13,72 ± 6,1 trên tổng 34 điểm của thang đo. Tỷ lệ người bệnh trả lời sai về hiệu quả điều trị của thuốc kháng virus, nguyên tắc điều trị, tác hại của việc không tuân thủ điều trị thuốc kháng virus, xét nghiệm cần thực hiện định kỳ, tác dụng phụ của thuốc kháng virus, dùng thuốc đúng liều lượng, và dùng thuốc đúng cách lần lượt là 18%, 36%, 22%, 22%, 64%, 44% và 34%.

Kết luận: Kiến thức của người bệnh về tuân thủ điều trị thuốc kháng virus chưa tốt, tỷ lệ người bệnh có kiến thức ở mức đạt là 44%. Điểm trung bình kiến thức của mẫu khảo sát là 13,72 ± 6,1 trên tổng 34 điểm của thang đo. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết của thường xuyên tư vấn củng cố kiến thức cho người bệnh

Từ khóa

Knowledge, antiviral drugs adherence, hepatitis B Kiến thức, tuân thủ điều trị thuốc kháng virus, viêm gan B
PDF Download: 95 View: 229
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng