Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X-quang và một số yếu tố liên quan đến tổn thương khớp gối | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X-quang và một số yếu tố liên quan đến tổn thương khớp gối

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 153 View: 133

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. V. A., Tưởng, T. H., Phạm, T. T., Vũ, T. H. N., & Nguyễn, T. T. H. (2021). Đặc điểm lâm sàng, hình ảnh X-quang và một số yếu tố liên quan đến tổn thương khớp gối. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(2), 109–117. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/332

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá đặc điểm lâm sàng và hình ảnh Xquang tổn thương khớp gối.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang 250 người bệnh thoái hoá khớp gối được chẩn đoán và điều trị tại phòng khám 204 của bệnh viện và điều trị tại khoa Nội A bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ tháng 1/2020 đến 8/2020. Tiến hành thu thập số liệu lâm sàng, xét nghiệm và các dấu hiệu Xquang theo mẫu bệnh án có sẵn và đưa ra kết quả theo mục tiêu nghiên cứu.

Kết quả: Người bệnh trên 70 tuổi chiếm 59,6% thường gặp ở nữ (68,8%). Người bệnh bị đau cả hai khớp gối chiếm 75,2%; hạn chế vận dộng khớp gối chiếm 88,4%; phá rỉ khớp: 78,8%, đau khớp khi đi bộ: 78%, lạo xạo khi cử động: 94%; dấu hiệu bào gỗ: 65,2%; đau đầu xương khi khám 52,4%; theo phân loại Lequesne có 72,4% người bệnh tổn thương từ mức độ nặng trở lên.Tất cả người bệnh đều có gai xương trên hình ảnh X-quang, trong đó gai xương mâm chày chiếm 74,4%; gai xương bánh chè 53,6%; hẹp khe khớp 69.6%; theo phân loại Kellgren và Laxvrence tổn thương X-quang giai đoạn III, IV là 69,6%.

Kết luận: Tuổi, chỉ số khối cơ thể có mối liên quan với hình ảnh tổn thương khớp trên X-quang theo Kellgren và Lawrence: Tuổi càng cao, cân nặng càng nhiều, thì tổn thương khớp gối trên X-quang càng nặng.

Từ khóa

Osteoarthritis of the knee, knee injury, X-ray of the knee Thoái hoá khớp gối, tổn thương khớp gối, X-quang khớp gối
PDF Download: 153 View: 133
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2021 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng