Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Kiến thức thực hành đúng về tư thế, vận động trước và sau can thiệp của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Kiến thức thực hành đúng về tư thế, vận động trước và sau can thiệp của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 90 View: 143

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, M. Độ, Vũ, N. A., Nguyễn, T. T., Đỗ, T. T., & Phạm, T. H. Y. (2020). Kiến thức thực hành đúng về tư thế, vận động trước và sau can thiệp của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(2), 32–40. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/357

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Thay đổi kiến thức, thực hành nhằm cải thiện và duy trì tư thế, vận động đúng của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

Đối tượng vàphương pháp nghiên cứu: Giáo dục sức khỏe trực tiếp, đánh giá trước và sau can thiệp không có nhóm chứng.

Kết quả: Kiến thức đeo nẹp đúng khi thay đổi tư thế, tập vận động trước can thiệp(3,3%) sau tăng 76,7%. Tư thế lưng đúng 6,7% sau can thiệp tăng lên 80%. Tư thế vận động đúng khi đứng và đi lại trước can thiệp (16,7%) sau tăng (70%). Tư thế vận động đúng khi mang vật nặng trước can thiệp 10% sau tăng lên 76,7%. Tư thế lưng đúng thẳng và cân đối khi mang vật nặng trước can thiệp 40% sau tăng là 80%. Thực hành tư thế, vận động đúng ngày đầu sau phẫu thuật nằm thẳng trên ván cứng có đệm mỏng trước can thiệp 13,3% sau đạt 80%. Sau 3h vận động gấp duỗi chi đúng trước can thiệp 23,3% sau đạt 83,3%. Tư thế vận động ngày thứ 4 đúng trước can thiệp 16,7% sau tăng lên 86,7%.Tư thế ngồi xổm đúng trước can thiệp đạt 30% sau đạt 90,0%. Tư thế cột sống đúng khi mang vác vật nặng trước can thiệp 20% sau can thiệp đạt 93,3%.

Kết luận: Kiến thức thực hành đúng về tư thế, vận động của người bệnh sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng có sự cải thiện đáng kể sau can thiệp.

Từ khóa

Disc herniation, motor posture, post-operative movement, post-operative movement posture. Thoát vị đĩa đệm, tư thế vận động, vận động sau phẫu thuật, tư thế vận động sau phẫu thuật
PDF Download: 90 View: 143
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng