Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 862 View: 538

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. H. O., & Nguyễn, T. B. T. (2022). Tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA ở người bệnh điều trị nội trú tại Khoa Nội tim mạch – Lão học, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 5(02), 96–103. https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.466

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu : Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo thang điểm đánh giá chủ quan tổng thể SGA (Subjective Global Assessment) và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị nội trú.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2021, áp dụng phương pháp nghiên cứu mô tả. Tổng cộng có 400 người bệnh nhập viện điều trị nội trú tại Khoa Nội Tim Mạch – Lão Học Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh tham gia vào nghiên cứu.

Kết quả: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng lúc nhập viện theo thang điểm SGA là 56.7%. Người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng phân bố nhiều ở nhóm tuổi ≥ 60, chiếm 46%. Người bệnh có nguy cơ suy dinh dưỡng thuộc nhóm có trình độ học vấn ở cấp 2 chiếm tỷ lệ 22.2%. Người bệnh có thu nhập thấp có tỷ lệ nguy cơ suy dinh dưỡng 30.5%. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng phải kể đến hàng đầu là tuổi, trình độ học vấn và mức thu nhập (p< 0.05). Tuổi càng cao có nguy cơ suy dinh dưỡng cao hơn (p < 0.05; r = 0.349).

Kết luận: Từ kết quả nghiên cứu này cho thấy người bệnh nhập viện tại Khoa Nội Tim Mạch – Lão Học có nguy cơ suy dinh dưỡng thấp/ vừa, các yếu tố liên quan gồm tuổi, trình độ học vấn và mức thu nhập bình quân.

https://doi.org/10.54436/jns.2022.02.466

Từ khóa

Suy dinh dưỡng, thang điểm SGA, người bệnh nội trú Malnutrition, Subjective Global Assessment, inpatient
PDF Download: 862 View: 538

Tài liệu tham khảo

Jensen G.L, Cederholm T., Correia M., Gonzalez M.C., Fukushima R., Higashiguchi T., de Baptista G.A., Barazzoni R., Blaauw R., Coats A.J.S, et al (2019). GLIM criteria for the diagnosis of malnutrition – A consensus report from the global clinical nutrition community. JPEN J. Parenter Nhập. Nutr; 43 : 32–40. doi: 10.1002 / jpen.1440.

Phạm Thu Hương, Nguyễn Thị Lâm, Nguyễn Bích Ngọc và cộng sự (2006). Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nhập viện khoa tiêu hóa và nội tiết tại bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm, Số 3+4, 85-91.

Hà Huy Khôi (2004). Dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật. Nhà xuất bản y học.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình (2017). Dinh dưỡng điều trị. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2009). Hội nghị tổng kết dự án “Xây dựng mô hình điểm và nguồn lực dinh dưỡng lâm sàng”, Hà Nội, Tháng 4, năm 2009.

Palmero A.M., Perez A.S., Ranedo M.J.C., et al (2017). Malnutrition in hospitalized patients: results from La Rioja. Nutr Hosp, 34 (2), 402-406. doi: 10.20960/nh.458.

Hoàng Thị Bạch Yến, Bùi Thị Phương Anh, Trần Thị Táo và cộng sự (2018). Tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện trường Đại học Y dược Huế. Tạp chí Y Dược học – Trường Đại học Y Dược Huế, Tập 8, số 2.

Hà Thị Ninh (2011). Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng ở người cao tuổi tại huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre năm 2011. Viện Vệ sinh Y tế Công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng