Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai Bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai Bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 313 View: 216

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. D., Nguyễn, T. L., Bùi, chí A. M., Bùi, T. N., & Phạm, T. C. (2019). Một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai Bệnh viện ở thành phố Nam Định năm 2017. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(2), 68–75. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/64

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tình trạng mệt mỏi ở người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại hai bệnh viện ở thành phố Nam Định.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, được tiến hành trên 138 người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Nam Định và Bệnh viện Công an tỉnh Nam Định.Sử dụng bộ câu hỏi đánh giá mệt mỏi, trầm cảm và hỗ trợ xã hội.

Kết quả: Điểm trung bình về mệt mỏi của đối tượng nghiên cứu là 5,97±0,97 (tính theo thang điểm 7). Có 5 yếu tố có mối liên quan nhiều hơn là: Tuổi, giới, nghề nghiệp, trầm cảm và hỗ trợ xã hội. Cụ thể đối tượng nghiên cứu là nam, nhóm tuổi từ 40-60, thất nghiệp, trầm cảm nặng và nhận sự hỗ trợ xã hội thấp có điểm trung bình mệt mỏi cao hơn so với các đối tượng khác với p<0,05.

Kết luận: Trong quá trình chăm sóc người bệnh suy thận mạn có lọc máu chu kỳ người điều dưỡng cần nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến mệt như: Trầm cảm, hỗ trợ xã hội .Từ đó có thể đánh giá, lập kế hoạch, điều chỉnh phương pháp chăm sóc người bệnh phù hợp cho người bệnh. Trong đó cần đặc biệt tập chung vào nhóm đối tượng là nam, nhóm tuổi 40-60 và thất nghiệp.

Từ khóa

fatigue, chronic renal failure, dialysis Mệt mỏi, suy thận mạn, lọc máu chu kỳ
PDF Download: 313 View: 216
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại-NoDerivatives 4.0 License International .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng