Tình hình sử dụng thuốc tiêm tại nhà của người bệnh chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện phụ sản Trung ương năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 7 View: 12

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Vũ, T. L. H., & Nguyễn, T. H. H. (2019). Tình hình sử dụng thuốc tiêm tại nhà của người bệnh chuẩn bị làm thụ tinh ống nghiệm tại Bệnh viện phụ sản Trung ương năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 76–81. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/203

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng thuốc tiêm tại nhà của người bệnh chuẩn bị làm thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Khảo sát 30 người bệnh hiếm muộn tham gia thụ tinh trong ống nghiệm tại trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia. Dùng bộ câu hỏi có sẵn để khảo sát thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp. Đánh giá qua phỏng vấn, rồi tiến hành tập hợp và thống kê.

Kết quả: Sau khi được hướng dẫn thì 100% biết quy trình tiêm tại nhà, người bệnh đều nắm rõ được số lượng mũi tiêm, với tỷ lệ 73,3% người bệnh cảm thấy hài lòng khi tự tiêm,76,7% người bệnh không gặp khó khăn khi tự tiêm. 93,3% người bệnh cảm thấy không lo lắng bị quên thuốc và cũng với tỷ lệ này người bệnh nhận xét là được hướng dẫn rất cụ thể, tỉ mỉ về cách tiêm. 83,3% người bệnh cho thấy sự thuận tiện khi tiêm tại nhà...

Kết luận: việc tư vấn hướng dẫn tốt cho người bệnh biết cách tự tiêm tại nhà sẽ làm giảm gánh nặng về thời gian, chi phí, tinh thần cho người bệnh và tại nơi điều trị.

Từ khóa

In vitro fertilization, injection to stimulate the ovarians Thụ tinh trong ống nghiệm, Tiêm thuốc kích thích buồng trứng
PDF Download: 7 View: 12
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng