Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 177 View: 607

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. T., & Nguyễn, D. Ánh. (2022). Sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 110–121. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.388

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 năm 2021.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 400 khách hàng đến khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 trong thời gian từ 12/2020 đến hết tháng 06/2021. Sự hài lòng của khách hàng được đánh giá dựa trên bộ câu hỏi về những hoạt động của bệnh viện bao gồm: sự thuận tiện trong khám, chi phí khám, thời gian chờ đợi khám, cơ sở vật chất phục vụ khám, thái độ và hướng dẫn của nhân viên y tế và đánh giá chung của khách hàng sau khi khám.

Kết quả: 400 khách hàng là đối tượng của nghiên cứu, chủ yếu từ 18-35 tuổi (83,5%), và hầu hết trong số họ đã kết hôn. Tỷ lệ hài lòng về các tiêu chí thuận tiện trong khám, chi phí khám, thời gian chờ đợi, cơ sở vật chất, thái độ hướng dẫn của nhân viên y tế đều đạt trên 50%. Về trạng thái tinh thần sau khi khám sức khỏe xong, 63 khách hàng đánh giá mức độ hài lòng là hài lòng và 33,5% đánh giá là rất hài lòng.

Kết luận: Hầu hết các khách hàng đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 3 đánh giá hài lòng đến rất hài lòng chất lượng các dịch vụ lẫn cơ sở vật chất.Thời gian chờ đợi khám bệnh và lấy kết quả, các cách bố trí tại khoa khám và chi phí các dịch vụ tại Bệnh viện là yếu tố được đánh giá với sự hài lòng thấp hơn so với các yếu tố khác. Do đó, cần có sự thay đổi trong phân luồng khám chữa bệnh và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Điều dưỡng và Bác sĩ tại phòng khám để giảm thiểu thời gian chờ đợi cho khách hàng và từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.388

Từ khóa

Hài lòng, dịch vụ khám bệnh, chất lượng dịch vụ Satisfaction, medical examination service, service quality
PDF Download: 177 View: 607

Tài liệu tham khảo

Trường Đại học y tế công cộng. Tổng quan về quản lý bệnh viện, Nguyên lý quản lý bệnh viện, Nhà xuất bản Lao động xã hội: Hà Nội, 2010.

KF Ward, E Rolland, and RA Patterson. Improving outpatient health care quality: understanding the quality dimension. Health Care Management Review, 2005, 30(4): p. 361-371.

Nguyễn Thị Dịu (2019). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về công tác chăm sóc của điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy tỉnh Thái Bình năm 2019. Luận văn Thạc sỹ điều dưỡng, Trường đại học điều dưỡng Nam Định.

Trần Thị Cẩm Tú và cộng sự (2012). Nghiên cứu sự hài lòng của người bệnh về công tác khám chữa bệnh tại Bệnh Viện Trung Ương Huế năm 2012. Tạp chí Y học thực hành, số 1/2014, 54 – 60.

Nguyễn Thị Thu Thủy (2005). Khảo sát sự hài lòng của người bệnh tại Bệnh viện huyện Hòa Thành -Tây Ninh năm 2004. Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học Điều dưỡng Toàn quốc lần thứ Hai, 338-343.

Chu Hùng Cường, Phạm Trí Dũng (2013). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh về dịch vụ khám, chữa bệnh tại khoa khám bệnh, bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, năm 2012. Tạp chí Y học thực hành, số 01/2013 tr 5- 8.

Nguyễn Quốc Tuấn, Võ Văn Thắng (2013). Nghiên cứu thực trạng hoạt động khám chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh. Tạp chí Y học thực hành, số 880/2013, tr. 201-206.

Phan Văn Hợp và cộng sự (2019). Đánh giá sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, tập 2, số 2, 76-82.

Bộ Y tế (2013). Quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế, Ban hành theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT. Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2008.

Lê Tiến Tùng (2017). Đánh giá sự hài lòng của khách hàng tại trung tâm Y khoa số 1 Tôn Thất Tùng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2016, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Thu (2011). Đánh giá sự hài lòng về chất lượng chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân nội trú điều trị tại bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định, Luận văn Thạc sĩ Quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công Cộng.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng