Sự tự tin của bà mẹ trong việc phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 40 View: 139

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. M. T., Nguyễn, T. T. T., Võ, T. N., Dương, T. H., & Dương, T. Q. T. (2022). Sự tự tin của bà mẹ trong việc phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 4(4), 132–143. https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.390

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ tự tin của bà mẹ trong việc phòng chống bệnh tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi và tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tự tin của bà mẹ tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 113 bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị tiêu chảy tại Bệnh viện trường Đại học Y Dược Huế. Phương pháp chọn mẫu thuận tiện được sử dụng để thu thập số liệu trong thời gian từ 10/2019 đến 04/2020. Công cụ nghiên cứu bao gồm bộ câu hỏi nhân khẩu học và bộ câu hỏi đánh giá mức độ tự tin của bà mẹ trong việc phòng ngừa bệnh tiêu chảy ở trẻ em của Joventino, chỉ số Cronbach’s alpha trong nghiên cứu hiện tại là 0,827. Số liệu được phân tích trên phần mềm SPSS 20.0.

Kết quả: 92,9% bà mẹ có mức độ tự tin thấp, 7,1% bà mẹ có mức độ tự tin trung bình, không có bà mẹ nào ở mức tự tin cao trong việc phòng chống bệnh tiêu chảy của trẻ dưới 5 tuổi. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa địa cư, nghề nghiệp, trình độ học vấn của bà mẹ, nguồn nước sinh hoạt của gia đình, tình trạng học hành của trẻ với mức độ tự tin của bà mẹ trong phòng chống bệnh tiêu chảy (p < 0,05).

Kết luận: Điều dưỡng viên trong nhóm chăm sóc đa ngành cần có can thiệp để nâng cao mức độ tự tin của bà mẹ trong việc phòng và chăm sóc trẻ tiêu chảy.

https://doi.org/10.54436/jns.2021.4.390

Từ khóa

Tự tin của bà mẹ, phòng tiêu chảy, trẻ dưới 5 tuổi Maternal self-efficacy, diarrhea prevention, children under 5 years old
PDF Download: 40 View: 139

Tài liệu tham khảo

World Health Organization (2013), Ending Preventable Deaths from Pneumonia and Diarrhoea by 2025. The Integrated Global Action Plan for Pneumonia and Diarrhoea (GAPPD).UNICEF: World Health Organization; 2013. Available from: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/news_events/news/2013/gappd_launch/en/. Accessed May 1, 2017.

Koksal, G & Gokmen, H. (2015), Nutritionaltherapy in pediatric diseases. Ankara: Hatiboglu Publications.(4nd ed, pp. 325-357)

Hà Thị Kim Hoàng (2017), Nghiên cứu tình hình mắc bệnh tiêu chảy cấp trẻ em dưới 5 tuổi và kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống tiêu chảy cấp ở trẻ em của bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ năm 2016, Luận văn bác sĩ y học dự phòng, Trường đại học Y dược Cần Thơ

Trần Phan Quốc Bảo (2012), Nghiên cứu các yếu tố liên quan đến tiêu chảy của trẻ dưới 5 tuổi tại Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế,Tạp chíY học thực hành– Số 805 - Bộ Y tế.

Trương Thanh Phương (2018), Nghiên cứu tình hình tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành về phòng chống tiêu chảy của bà mẹ trước và sau can thiệp tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng năm 2017-2018. Luận án chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

World Health Organization, Diarrhea (2009): Why Children Are Still Dying and What Can Be Done, UNICEF: World Health Organization; 2009. Availablefrom:http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/9789241598415/en/. Accessed May 1, 2017.

Rev. Bras. Enferm( 2018), Validation of primer for promoting maternal self-efficacy in preventing childhood diarrhea,vol.71 supl. 3 Brasília 2018.

Emanuella S. Joventino , Lorena B. Ximenes, Paulo C. Almeida et al, The Maternal Self-efficacy Scale for Preventing Early Childhood Diarrhea: Validity and Reliability, Public Health Nursing, Volume 30, kIssue 2, First published: 07 September 2012.

Taís Capistrano Lopes (2013), Assessment of the maternal self-efficacy for child diarrhea prevention, Journal Rev Rene, volume 14, No 6.

Ragil Aprilia Astuti1 (2013), Self-efficacy ibu dalam upaya pencegahandiare pada anak usia kurâng dari 5 tahun, Jurnal Keperawatan Indonexia, Volume 16, No 3, pp. 183-189.

Rhaiany Kelly Lopes de Oliveira (2017), Influência de condições socioeconômicas e conhecimentos maternos na autoeficácia para prevenção da diarreia infanti, Journal Escola Anna Nery, 21(4). Available from: https://www.scielo.br/pdf/ean/v21n4/pt_1414-8145-ean-2177-9465-EAN-2016-0361.pdf

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2022 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng