Thực trạng kiến thức về phòng tái phát của người bệnh viêm tụy cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 135 View: 173

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. H. (2023). Thực trạng kiến thức về phòng tái phát của người bệnh viêm tụy cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(03), 84–91. https://doi.org/10.54436/jns.2023.03.615

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá thực trạng kiến thức phòng tái phát của người bệnh viêm tụy cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2021.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 70 người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định trong khoảng thời gian từ tháng 11/2020 đến tháng 01/2021.

Kết quả: 50% người bệnh biết nguyên nhân gây bệnh là do lạm dụng rượu, 72,9% người bệnh biết về dấu hiệu đau bụng. Trong giai đoạn bệnh ổn định 30% người bệnh nhận thức đúng là phải ăn nhiều bữa nhỏ, 57,1% người bệnh nhân thức đúng hạn chế sử dụng chất béo. 22,9% người bệnh nhận thức đúng không hút thuốc lá, 57,1% người bệnh nhận thức đúng chế độ tập luyện, 40% người bệnh nhận thức đúng về thời gian tái khám.

Kết luận: Kiến thức của người bệnh viêm tụy cấp về phòng tái phát bệnh còn thấp.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.03.615

Từ khóa

Viêm tụy cấp, kiến thức, phòng tái phát bệnh Acute pancreatitis, knowledge, prevention of recurrence disease
PDF Download: 135 View: 173

Tài liệu tham khảo

Trần Bảo Long (2013). Viêm tụy cấp, Bệnh học Ngoại khoa, Nhà xuất bản y học, 55-62.

Lê Phúc Trường Thịnh, Tạ Văn Trầm (2018). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị viêm tụy cấp tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang. Tạp chí y học Thành phố Hồ Chí Minh. Số 5/2018, 33-38.

Maxim S. Petro, Dhiraj Yadav (2019). Global epidemiology and holistic prevention of pancreatitis. Gastroenterology Hepatology, 16, 175–184. doi: 10.1038/s41575-018-0087-5.

Nguyễn Khánh Trạch (2004). Viêm tụy cấp, Bệnh học Nội khoa, Nhà xuất bản y học, 143-153.

Zhi Zheng, Yi-Xuan Ding, Yuan-Xu Qu et al. A narrative review of the mechanism of acute pancreatitis and recent advances in its clinical management, Am J Transl Res, 2021;13(3):833-852.

Joon Hyun Cho , Yo Han Jeong, Kook Hyun Kim and Tae Nyeun Kim. Risk factors of recurrent pancreatitis after first acute pancreatitis attack: aretrospective cohort study, Scandinavian journal of gastroenterology 2019, Volume 55,2020-Issue 1. doi: 10.1080/00365521.2019.1699598.

Patil S.V, Tukaram B.Z and Vaishali R.M (2018). A Study to Assess the Knowledge and Risk Factors of Pancreatitis among the Patients Admitted in Krishna Hospital, Karad. International Journal of Science and Research (IJSR)553-557. DOI: 10.21275/ART20181431.

Bộ Y tế (2016). Quy trình chuyên môn KCB viêm tụy cấp.

Madeline Drake , Shah-Jahan M. Dodwad, Joy Davis, Lillian S. Kao, Yanna Cao and Tien C. Ko, Sex-Related Differences of Acute and Chronic Pancreatitisin Adults, J. Clin. Med. 2021,10, 300. DOI: 10.3390/jcm10020300.

Biswajit Khatua, Bara El-Kurdi, and Vijay P. Singh. Obesity and pancreatitis, Curr Opin Gastroenterol. 2017 September ; 33(5): 374–382. doi: 10.1097/MOG.0000000000000386.

Võ Duy Thông, Nguyễn Thị Mộng Trinh, Hồ Tấn Phát (2021), Viêm tuỵ cấp do rượu và do tăng triglyceride máu: Mức độ nặng và kết cục lâm sàng, Tạp chí y học Việt Nam, tập 499 - tháng 2 - số 1&2 – 2021.

Chen SM, Xiong GS, Wu SM. Is obesity an indicator of complications and mortality in acute pancreatitis? An updated meta-analysis. J Dig Dis, 2012;13:244-51. DOI: 10.1111/j.1751-2980.2012.00587.x

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng