Thay đổi kiến thức về vỗ rung lồng ngực của bà mẹ có con nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính điều trị tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục sức khỏe

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 249 View: 391

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. H., Châu, T. C., & Phạm, T. T. H. (2023). Thay đổi kiến thức về vỗ rung lồng ngực của bà mẹ có con nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính điều trị tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(04), 15–22. https://doi.org/10.54436/jns.2023.04.624

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức về vỗ rung lồng ngực của các bà mẹ có con nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính điều trị tại Khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định sau can thiệp giáo dục sức khỏe.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Các bà mẹ có con nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính đang không trong tình trạng cấp cứu điều trị tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Phương pháp nghiên cứu là can thiệp một nhóm đối tượng có so sánh trước sau.

Kết quả: Điểm trung bình chung kiến thức của đối tượng nghiên cứu là 13,97 ± 3,24. Phân loại mức độ kiến thức của đối tượng nghiên cứu: 23,3% kiến thức đạt, 76,7% kiến thức chưa đạt (điểm cắt là 50%). Kiến thức về các nội dung thay đổi lần lượt là: khái niệm vỗ rung lồng ngực: 70% (T1), 100% (T2, T3); chỉ định viêm phế quản: 26,7% (T1), 63,3% (T2, T3); chỉ định giãn phế quản: 33,3% (T1), 66,7% (T2), 70% (T3); chống chỉ định bệnh tim mạch: 40% (T1), 63,3 (T2, T3); chuẩn bị người thực hiện kỹ thuật: 43,3% (T1), 83,3% (T2), 86,7% (T3); tư thế cho trẻ ngồi để vỗ rung lồng ngực: 30% (T1), 63,3% (T2), 70% (T3). Sự thay đổi có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Kết luận: Kiến thức của các bà mẹ về vỗ rung lồng ngực trước can thiệp còn thấp (tỷ lệ có kiến thức đạt chiếm 23,3%). Có sự thay đổi rõ sau giáo dục sức khỏe, tỷ lệ bà mẹ có kiến thức đúng tăng lên đến 76,7% ngay sau can thiệp (T2) và đến 80% sau can thiệp 1 tuần (T3).

https://doi.org/10.54436/jns.2023.04.624

Từ khóa

Kiến thức, vỗ rung lồng ngực, nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính Knowledge, chest percussion and vibration, acute respiratory infection
PDF Download: 249 View: 391

Tài liệu tham khảo

Bài giảng nhi khoa tập 1. Nhà xuất bản Y học. 375-376.

Shamshiri A.R, Fahimzad A, Tabatabaie S.A. et al. Frequency of Pediatric Acute Respiratory Tract Infections in Iran; A SystematicReview. Arch Pediatr Infect Dis, 2013, 1(2), 44-52. https://doi.org/10.5812/pedinfect.9978

Phạm Ngọc Hà. Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của những bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh, [Luận văn thạc sĩ y khoa], 2005, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Đàm Thị Tuyết. Một số đặc điểm dịch tễ và hiệu quả can thiệp đối với nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, [Luận án tiến sĩ y học], 2010, Đại học Thái Nguyên.

Andi Muh. Faisal, Najihah. Jurnal Penelitian Kesehatan SUARA FORIKES (Journal of Health Reseach Forikes Voice), 2019, 11 (1), 77-80.

Hoàng Thị Hằng, Hoàng Thị Nguyệt . Đánh giá tình trạng hô hấp trước và sau vỗ rung liệu pháp ở trẻ dưới 2 tháng tuổi mắc viêm phế quản phổi điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. 2019. http://benhviendakhoanongnghiep.vn/bao-cao-khoa-hoc-tai-hoi-thao-nhi-khoa-toan-quoc/

Bộ Y tế. Quyết định về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”, 2014, tr 180-182.

Đỗ Thị Hòa. Thay đổi kiến thức và thái độ về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính sau giáo dục sức khỏe của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định năm 2017. 2017.

Nguyễn Thị Lý. Thay đổi kiến thức và thực hành của bà mẹ về chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ 6 – 24 tháng mắc nhiễm khuẩn ho hấp cấp tính điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng, 2020, Tập 5 Số 02 (2022).

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng