Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Kiến thức về tuân thủ chế độ ăn của người bệnh sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Kiến thức về tuân thủ chế độ ăn của người bệnh sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 123 View: 159

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. T. H., Nguyễn, T. H. T., Đỗ, T. H., Hoàng, T. M. T., Nguyễn, T. T. H., & Phạm, T. H. (2019). Kiến thức về tuân thủ chế độ ăn của người bệnh sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 05–10. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/193

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức và xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức về chế độ ăn uống của người bệnh có sỏi tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2018.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 240 người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định trong thời gian từ 5/2018 đến 7/2018.

Kết quả: Kiến thức về chế độ ăn có 30,4% người bệnh nhận thức đúng là phải ăn hạn chế thức ăn giàu đạm, 32,5% người bệnh nhận thức đúng phải ăn hạn chế canxi, 60,8% người bệnh nhận thức đúng ăn tăng cường rau xanh và hoa quả và 39.2% người bệnh nhận thức đúng ăn hạn chế muối. Về chế độ uống có 67,1% người bệnh nhận thức đúng lượng nước uống trong ngày, nhận thức về loại nước uống thích hợp (71,3% người bệnh chọn nước đun sôi), 50,4% người bệnh nhận thức đúng về việc sử dụng trà đặc và cà phê. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức của người bệnh: nghề nghiệp, trình độ học vấn và nhận thông tin giáo dục sức khỏe.

Kết luận: Kiến thức của người bệnh có sỏi tiết niệu về tuân thủ chế độ ăn uống còn thấp.

Từ khóa

Urinary system stones, knowledge, diet Sỏi hệ tiết niệu, kiến thức, ăn uống
PDF Download: 123 View: 159
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng