Khảo sát kiến thức và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 45 View: 108

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. D., Nguyễn, T. H., Đào, P. M., Lê, T. T., Bùi, T. H., Lê, T. T. H., & Nguyễn, V. G. (2023). Khảo sát kiến thức và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(05), 16–24. https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.703

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức và thực hành về tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương năm 2023.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: mô tả cắt ngang được thực hiện trên 150 bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại Bệnh Viện Đa khoa Hùng Vương từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2023, sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.

Kết quả: Tuổi trung bình là 55 tuổi, trong đó nhóm tuổi trên 60 chiếm 32,6%. Các bệnh lý kèm theo chủ yếu là đái tháo đường và suy tim lần lượt là 41,30% và 25,3%. Chỉ số BMI trên 23 là 49,3% và số bệnh nhân có sổ theo dõi huyết áp là 62,0%. Về kiến thức: trên 56% bệnh nhân hiểu đúng về định nghĩa, trên 50% bệnh nhân hiểu về nguyên nhân gây tăng huyết áp và có 74% bệnh nhân biết về hậu quả của tăng huyết áp. Về thực hành tự kiểm soát tăng huyết áp: bệnh nhân biết đo huyết áp đúng (73,3%), dùng thuốc đúng (66,7%), tự kiểm tra thông tin hàm lượng muối và chất béo (43%) và có 40% bệnh nhân chưa có thói quen tập thể lực. Tổng điểm thực thành đạt 21,3%, tổng điểm kiến thức là 51,3%.

Kết luận: Kiến thức thực hành tự kiểm soát huyết áp của bệnh nhân còn thấp. Để cải thiện được tình trạng trên cần tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe, hướng dẫn bệnh nhân biết cách kiểm soát huyết áp tại nhà.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.05.703

Từ khóa

Kiến thức, Thực hành, tự kiểm soát tăng huyết áp Knowledge, practice, hypertension self-care management
PDF Download: 45 View: 108

Tài liệu tham khảo

Ha T.P.Do, Johanna M. Geleijnse, Mai B. Le, Frans. National Prevalence and Associated Risk Factors of Hypertension and Prehypertension Among Vietnamese Adults, American Journal of Hypertension. 2015, 28(1), 89 - 96. doi: 10.1093/ajh/hpu092.

Đào Duy An. Điều tra ban đầu chỉ số huyết áp và tăng huyết áp ở người dân tộc thiểu số thị xã Kon Tum. Tạp chí Tim mạch học Việt Nam. 2023, 35- 47 - 50.

Azmawati Mohammed Nawi. The Prevalence and Risk Factors of Hypertension among the Urban Population in Southeast Asian Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Hypertension. 2021, 20-25. doi: 10.1155/2021/6657003.

Phạm Thị Kim Lan. Tìm hiểu một số nguy cơ người THA tại nội thành Hà Nội [Luận văn tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa cấp II], Hà Nội, trang. 2002, 17 – 20.

Võ Thị Kim Tương. Tìm hiểu kiến thức, thái độ, thực hành điều trị THA tại Bệnh viện Hữu Nghị [Khóa luận tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa]. 2000 – 2006, 5-20.

Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp (Ban hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2010, Hà Nội. 2020, 1-35.

Han, H. R., Lee, H., Commodore-Mensah, Y., & Kim, M. Development and validation of the Hypertension Self-care Profile: a practical tool to measure hypertension self-care. The Journal of cardiovascular nursing. 2014, 29(3), E11–E20. doi: 10.1097/JCN.0b013e3182a3fd46

Phạm Phương Mai. Kiến thức về bệnh tăng huyết áp và thực hành quản lý bệnh tăng huyết áp của người trưởng thành tại quảng xương thanh hóa. Tạp chí nghiên cứu khoa học Trường Đại học y Hà Nội. 2019, 8-30.

Nguyễn Văn Tuấn. Kiến thức thái độ và thực hành dinh dưỡng của bệnh nhân tăng huyết áp. Tạp chí y học Việt Nam. 2021.

Nguyễn Thị Thủy. Khảo sát kiến thức về bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp điều trị nội trú tại Bệnh viện Quân y 103 năm. 2017, 7-15.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng