Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh viên năm thứ tư Trường đại học điều dưỡng Nam Định | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh viên năm thứ tư Trường đại học điều dưỡng Nam Định

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 1662 View: 1402

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. H., Vũ, T. H. O., Chu, T. T., & Bùi, T. H. (2019). Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh viên năm thứ tư Trường đại học điều dưỡng Nam Định. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(2), 83–88. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/66

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát rối nhiễu lo âu của sinh viên năm thứ 4 hệ chính quy đang theo học tại trường.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 500 SV chính quy khóa 9.

Kết quả: Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ SV không có rối nhiễu lo âu chiếm tỷ lệ tương đối cao là 59,7 %.Trên 69% đối tượng tham gia nghiên cứu có sự hiểu biết về lo âu thông qua sự tự đánh giá mức độ hiểu biết của mỗi sinh viên và 88.3 % SV đã biết tìm các hoạt động để làm giảm lo lắng, căng thẳng. Yếu tố ảnh hưởng đến lo âu ở SV năm thứ 4 trường ĐH ĐDNĐ rất đa dạng, trong đó yếu tố học tập và công việc sau khi ra trường là yếu tố chủ đạo, ảnh hưởng trực tiếp gây ra tình trạng lo âu cẳng thẳng cho SV.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu mà đề tài có được hoàn toàn phù hợp với thực tế những SV có sự hiểu biết về lo âu, biết cách ứng xử trước các tình huống căng thẳng, biết cách phòng tránh lo âu sẽ không rơi vào trạng thái lo âu.

Từ khóa

anxiety, students lo âu, sinh viên
PDF Download: 1662 View: 1402
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại-NoDerivatives 4.0 License International .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng