Động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2023

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 123 View: 547

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. N., Nguyễn, Đình D., Dương, T. H., Nguyễn, T. K. Q., Đinh, T. P. T., Đào, T. H., Đặng, T. P., Vũ, T. T., & Vũ, T. T. N. (2023). Động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2023. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 6(06), 25–33. https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.720

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2023.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 400 nhân viên y tế hiện đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Times City năm 2023 (bao gồm cả nhân viên hợp đồng trên 6 tháng, không bao gồm nhân viên vệ sinh, tạp vụ). Sử dụng bộ câu hỏi về động lực và sự hài lòng về công việc của nhân viên y tế đã được chuẩn hóa tại Đại học Y tế công cộng, Phân tích số liệu trên SPSS 20.0 với bảng biểu mô tả tần số và tỷ lệ các nhu cầu.

Kết quả: Có 88,5% đối tượng động lực tốt về bản chất công việc, Có 77,3% động lực tốt về yếu tố trách nhiệm công việc và có 67,3% đối tượng có động lực tốt về sự thừa nhận thành tích. Đặc điểm động lực tốt chung của yếu tố cơ hội phát triển là 67,0% trong khi động lực tốt chung về sự tiến bộ trong công việc chiếm tỷ lệ 82,8%. Tỷ lệ nhân viên y tế có động lực tốt trong công việc là 86,7%.

Kết luận: Có 86,7% nhân viên có động lực làm việc tốt. Bệnh viện cần xây dựng các cơ chế, chính sách để duy trì động lực làm việc và cải thiện nguồn thu nhập của nhân viên.

https://doi.org/10.54436/jns.2023.06.720

Từ khóa

động lực làm việc, nhân viên y tế, Bệnh viện Vinmec Times City work motivation, health professionals, Vinmec Times City Hospital
PDF Download: 123 View: 547

Tài liệu tham khảo

Kotera Y, Aledeh M, Rushforth A, Otoo N, Colman R, Taylor E. A Shorter Form of the Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Construction and Factorial Validation. International journal of environmental research and public health. 2022;19(21). doi: 10.3390/ijerph192113864.

Olaniran A, Madaj B, Bar-Zeev S, Banke-Thomas A, van den Broek N. Factors influencing motivation and job satisfaction of community health workers in Africa and Asia-A multi-country study. The International Journal of Health Planning Management. 2022;37(1):112-132. doi: 10.1002/hpm.3319.

Mahmud L, Siddiqua S, Akhter I, Sarker M, Theobald S, Rashid SF. Factors affecting motivation of close-to-community sexual and reproductive health workers in low-income urban settlements in Bangladesh: A qualitative study. PloS one. 2023;18(1):e0279110. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0279110

Nguyễn Hồng Chương, Huỳnh Minh Chín, Lê Nguyễn Đăng Khoa, Hồ Trung Hiếu. Thực trạng nghỉ việc của nhân viên y tế và các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập ở Tỉnh Bình Dương năm 2021-2022. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;524(1A). DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v524i1A.4689

Thái Lan Danh, Nguyễn Hữu Thắng, Tống Thị Thảo. Động lực làm việc của nhân viên y tế tại Bệnh viện Phổi Tỉnh Sơn La, Năm 2021. Tạp chí Y học Việt Nam. 2023;523(2). DOI: https://doi.org/10.51298/vmj.v523i2.4575

Nguyễn Thị Hoài Thu, Nguyễn Việt Triều. Kiểm định bộ công cụ đo lường động lực làm việc của nhân viên y tế tại bệnh viện. Tạp chí y học dự phòng. 2017;27:220- 226.

Nguyễn Đức Thành, Bùi Thị Mỹ Anh, Nguyễn Văn Mạnh. Động lực làm việc của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 2020;4: 42-49. DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0403SKPT20-035

Phạm Huy Hiệp, Lưu Thị Kim Oanh, Lê Hải Yến. Động lực làm việc của điều dưỡng tại Trung tâm y tế Lục Ngạn, Bắc Giang năm 2021. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 2021;5:148-155. DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0506SKPT21-054

Nguyễn Văn Khải, Trần Quang Huy, Trương Việt Dũng. Động lực làm việc của nhân viên y tế tại khối nội –Bệnh viện đa khoa Tỉnh Kiên Giang năm 2020 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y học Việt Nam. 2022;513(tháng 4/2022):49-64.

Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Đức Thành. Động lực làm việc của điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại bệnh viện Da Liễu thành phố Hồ Chí Minh năm 2021. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu sức khỏe và Phát triển. 2021;5:25-32. DOI : https://doi.org/10.38148/JHDS.0505SKPT21-045

Weldegebriel Z, Ejigu Y, Weldegebreal F, Woldie M. Motivation of health workers and associated factors in public hospitals of West Amhara, Northwest Ethiopia. Patient preference adherence. 2016:159-169.doi: 10.2147/PPA.S90323.

Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng