Notice: Array to string conversion in /home/jnsvnaee/public_html/lib/pkp/classes/i18n/LocaleFile.inc.php on line 102

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 91

Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in /home/jnsvnaee/public_html/plugins/generic/googleScholar/GoogleScholarPlugin.inc.php on line 97
Một số yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh năm 2016 | Tạp chí Khoa học Điều dưỡng
Một số yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh năm 2016

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 159 View: 243

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đỗ, V. D., Nguyễn, H. H., Đinh, T. T., Đào, T. P., & Hà, T. D. (2019). Một số yếu tố ảnh hưởng tới tuân thủ điều trị của người bệnh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh năm 2016. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 2(3(1), 46–51. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/199

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhằm xác định các yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị ngoại trú của người bệnh đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang có phân tích trên 198 người bênh đái tháo đường type 2 ngoại trú tại Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2016.

Kết quả: các yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị bao gồm: thời gian mắc bệnh, kiến thức về bệnh, số lượng bệnh mạn tính/biến chứng của đái tháo đường đi kèm, mức độ thường xuyên và mức độ hài lòng về thông tin nhận được từ nhân viên y tế.

Kết luận: Cần có những biện pháp hỗ trợ giúp cho bệnh nhân tuân thủ điều trị như gọi điện, phát tài liệu về hướng dẫn tuân thủ điều trị, tăng cường sự hỗ trợ của người thân và gia đình... để nâng cao hiểu biết của người bệnh về bệnh đái tháo đường type 2, hạn chế những yếu tố ảnh hưởng không tốt tới sự tuân thủ điều trị ngoại trú.

Từ khóa

type 2 Diabetes, treatment adherence, factors Đái tháo đường type 2, tuân thủ điều trị, các yếu tố liên quan
PDF Download: 159 View: 243
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2019 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng