Thay đổi kiến thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh sỏi hệ tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020

TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO
PDF Download: 30 View: 64

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phạm, T. H., Lê, T. T., Võ, T. T. H., Nguyễn, T. H. T., & Vũ, T. Én. (2020). Thay đổi kiến thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh sỏi hệ tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020. Tạp Chí Khoa học Điều dưỡng, 3(5), 111–119. Truy vấn từ https://jns.vn/index.php/journal/article/view/281

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi kiến thức về phòng tái phát bệnh của người bệnh sỏi hệ tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2020.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp giáo dục trên một nhóm có đánh giá trước và sau được tiến hành trên 60 người bệnh sỏi hệ tiết niệu điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định từ 02/2020 đến 5/2020. Sử dụng bộ câu hỏi được thiết kế sẵn dựa trên Hướng dẫn phòng tái phát sỏi hệ tiết niệu của Bộ y tế năm 2016 và nghiên cứu của Derek Bos năm 2014.

Kết quả: Điểm trung bình kiến thức trong đánh giá trước can thiệp (T1) là 6,15 ± 1,84, trước khi người bệnh ra viện 1 ngày (T2) là 10,87 ± 1,66 và 1 tháng sau can thiệp (T3) là 9,75 ± 1,70 trên tổng 15 điểm của thang đo. Tăng điểm kiến thức ở những lần đánh giá sau can thiệp so với điểm kiến thức trước can thiệp có ý nghĩa thống kê với các giá trị p < 0,01. Trước can thiệp, 20% người bệnh có kiến thức đạt và tăng lên thành 91,7% và 83,3% trong 2 lần đánh giá sau can thiệp.

Kết luận: Kiến thức về phòng tái phát sỏi hệ tiết niệu của 60 người bệnh tham gia nghiên cứu còn hạn chế trước can thiệp và đã được cải thiện đáng kể sau can thiệp giáo dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng của việc tư vấn, giáo dục sức khỏe, củng cố kiến thức thường xuyên trong dự phòng tái phát sỏi hệ tiết niệu cho người bệnh

Từ khóa

Knowledge, urinary stones, recurrent prevention Kiến thức, sỏi hệ tiết niệu, phòng bệnh tái phát.
PDF Download: 30 View: 64
Creative Commons License

công trình này được cấp phép theo Creative Commons Attribution-phi thương mại 4.0 International Giấy phép .

Bản quyền (c) 2020 Tạp chí Khoa học Điều dưỡng